haqlı

haqlı
sif. Düz deyən, düzgün fikirləşən, düz hərəkət edən, səhv etməyən (haqsız əksi). Xan, arvadının sözlərinin haqlı olduğunu anladı. Ç.. Mühəndis etirafında haqlı idi. Ə. S.. // Doğru, düz, düzgün, yerində, həqiqətə əsaslanan. Haqlı təklif. Haqlı tələb. Haqlı etiraz. – <Nadir> . . özünü töhmətləndirib, Məcidin hərəkətini haqlı z. görərək onun evləndiyini ağıllı iş hesab edirdi. B. T.. Getmədi, getmədi qulaqlarından; Oğlunun dediyi o haqlı sözlər. B. V..
◊ Haqlı çıxarmaq – bəraət qazandırmaq, doğrultmaq. Əmir bu sözləri dedikdən sonra qismən sakit olmuşdu. O, qadınını haqlı çıxarmağa və öz vicdanını qane etməyə tələsirdi. M. S. O.. Haqlı çıxmaq – bir mübahisədə, tələbdə, fikirdə və s. doğru olduğu aşkar olmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • həqiq — ə. haqlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhəqq — ə. ən haqlı; daha haqlı, çox haqlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müstəhəq — sif. <ər.> köhn. Haqlı olan, haqq qazanmış, layiq, haqlı. Elm və bilik sahiblərinin yolunda çəkilən zəhmətlər həmişə vacib və müstəhəqdir. C. M.. <Molla:> Əgər əhvalat belədirsə, onlar hər cəzaya müstəhəqdirlər. P. M.. Müstəhəq olmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq — 1. <ər.> 1. sif. Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. – Nahaq söz od vurar qəlbə, fəqət haqq söz keçər daşdan. S. V.. Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur. B. V.. // is. Ədalət, doğruluq, düzgünlük, düzlük, insaf. İnsafı tərk edib,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq-nahaq — z. <ər. həqq və fars. na> Haqlı olub olmadığından asılı olmayaraq; istər haqlı olsun, istər haqsız. <Zeynəb> hər hansı bir məsələ olursa olsun, haqq nahaq yoldaşlarının tərəfin saxlardı. Qant.. // Yerli yersiz. Haqq nahaq danışmaq. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerli — sif. 1. Başqa yerdən gəlmə deyil, həmin yerdən olan, bu yerin əhalisindən olan. Yerli əhali. Yerli camaat. Bizim yerli deyil. // İs. mənasında. Yerlilər və gəlmələr. Yerlilərə məxsus adət və ənənələr. Buranın yerliləri əkinçidir. – <Südabənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihesab — f. və ə. 1) hesabsız, saysız; 2) saysız hesabsız, olduqca çox; 3) haqsız, haqlı olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hesabi — ə. 1) hesab qaydalarına uyğun; 2) haqq hesabını bilən; 3) düz iş görən; haqlı; 4) öz qaydasında, yerli yerində; doğru, düzgün …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istehqaq — ə. 1) ləyaqət, qabiliyyət; 2) maaş, zəhmət haqqı, məvacib, haqq; 3) haqlı olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”